Bijna had de Tweede Kamer CETA weggestemd op 18 februari. Het scheelde uiteindelijk slechts 2 stemmen. Maar we hebben nog een kans om CETA te stoppen! Want nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. En daar hebben Rutte, Kaag en het kabinet op dit moment geen meerderheid.

Door de coronacrisis komt de Eerste Kamer de komende weken niet bij elkaar. Maar de schriftelijke behandeling van CETA gaat gewoon door. Dus gaan wij ook door - zo goed en zo kwaad als het nu gaat - om de Eerste Kamer ervan te overtuigen CETA weg te stemmen.

Als Nederland CETA wegstemt, dan is dat een overwinning voor mens en milieu, voor Nederland, de EU en de wereld. Want CETA in de huidige vorm is vooral goed voor multinationals.

Nederland kan dit CETA-verdrag stoppen en eerlijke handel weer een kans geven.

Komt er echt een einde aan CETA als de Eerste Kamer tegenstemt? Jazeker! Want alle nationale parlementen in de EU moeten CETA goedkeuren voordat het volledig wordt ingevoerd. De Eerste Kamer kan ook een beter verdrag eisen en pas instemmen als dat goed is geregeld.

Roep daarom nu de Eerste Kamerleden op: stem CETA weg en kies voor eerlijke handel.

Kom in actie!

LAATSTE UPDATE

news article image

LAATSTE UPDATE

08-10-2020: Waarom CETA niet over de verkiezingen heen getild mag worden - Het lijkt een formaliteit. De Eerste Kamer besluit dinsdag 13 oktober of ze klaar is voor een debat en stemming over CETA. Maar als ze kiezen voor nog een ronde schriftelijke vragen, dan tillen ze CETA over de verkiezingen heen. En dat is waarschijnlijk precies de bedoeling. Lees meer

5 redenen om CETA te stoppen

  1. We willen geen claimsysteem voor Canadese multinationals die hier bijvoorbeeld een verbod op gaswinning kunnen aanvechten.
  2. We willen geen achterdeur voor Amerikaanse multinationals die claims indienen als wij onze woningmarkt of zorgsector beschermen tegen winstmaximalisatie.
  3. We willen niet vastzitten aan een 'levend verdrag', waar we niet meer vanaf kunnen en waarvan na goedkeuring nog allerlei regels kunnen worden aangepast in achterkamers.
  4. We willen geen kiloknallers uit Canadese gigastallen op ons bord, met meer dierenleed, oneerlijke concurrentie voor onze boeren en onzekerheid over voedselveiligheid.
  5. We willen internationale samenwerking voor een duurzame en eerlijke economie, niet voor maximale winst en grenzeloze macht van multinationals.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is nu precies het CETA-verdrag?

Wat is CETA?
CETA is een handelsverdrag tussen de EU en Canada, bedoeld om handel en investeringen te bevorderen en belemmeringen weg te nemen. Canada kan bijvoorbeeld meer rundvlees en varkensvlees naar de EU gaan importeren, Europese pharmabedrijven kunnen medicijnen in Canada voor meer geld verkopen en multinationals uit zowel de EU als Canada krijgen het recht om wetten en regels aan te vechten via een claimsysteem buiten de nationale rechter om.

CETA wordt pas volledig actief als alle nationale parlementen van de EU ermee hebben ingestemd. Toch is het grootste deel twee jaar geleden al in werking getreden. Alleen het claimsysteem wordt pas actief als alle landen hebben ingestemd.

Als de voorspellingen uitkomen, dan levert CETA gemiddeld per Nederlander ongeveer anderhalf kopje koffie per maand op. De vraag is welke prijs we daarvoor betalen.

Lees hier meer: https://milieudefensie.nl/actueel/feiten-fabels_ceta_online.pdf
Wat is er mis met CETA?
Dit zijn enkele problemen met CETA:

- Er komt meer vlees op onze markt uit Canada, waar nauwelijks regels voor dierenwelzijn bestaan en geen goede controle is op het gebruik van groeihormonen en antibiotica. Binnen de Canadese akkerbouw worden pesticiden gebruikt die in de EU verboden zijn. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie voor onze boeren die niet zo goedkoop mogen en kunnen produceren.

- Canadese bedrijven krijgen meer rechten en de mogelijkheid om ons aan te klagen via een claimsysteem buiten de nationale rechter om. Gasbedrijf Vermilion kan bijvoorbeeld een verbod op Nederlandse gaswinning aanvechten via CETA. De Canadese investeerder die een groot deel van onze kinderdagverblijven bezit, kan via CETA haar recht beschermen om winst te maken met kinderopvang betaald uit belastinggeld.

Ook Amerikaanse bedrijven met een Canadese vestiging kunnen via een achterdeur gebruik maken van dezelfde rechten in CETA. Noord-Amerikaanse beleggers die in onze steden huizen opkopen, kunnen maatregelen aanvechten die woningen betaalbaar maken.

Lees hier meer: https://milieudefensie.nl/actueel/feiten-fabels_ceta_online.pdf
Hoe kunnen we CETA tegenhouden?
CETA is al goedgekeurd door alle EU-regeringen, door het Europees Parlement en door Canada. Het is zelfs al grotendeels ingevoerd. Toch kunnen we het nog tegenhouden en zelfs de invoering terugdraaien. Pas als alle nationale parlementen van de EU hebben ingestemd, wordt CETA definitief, en wordt ook het claimrecht voor multinationals ingevoerd. Er hoeft maar één land tegen te stemmen en alles moet teruggedraaid worden.

Nederland is een van de weinige landen die CETA nog kan tegenhouden. Als ons parlement tegenstemt, dan gaat er een streep door CETA. Onze politici zouden ook kunnen afdwingen dat CETA wordt opengebroken en alsnog een duurzaam en eerlijk verdrag wordt. Nederland zou zelfs kunnen besluiten om CETA nooit goed te keuren, maar ook niet weg te stemmen. Dan wordt een Brusselse crisis voorkomen, maar houden we wel de invoering van het claimsysteem tegen.
Canadezen kunnen we toch wel vertrouwen?
Als Europeanen en Canadezen elkaar kunnen vertrouwen, waarom moet er dan een apart claimrecht voor multinationals opgericht worden? Waarom kunnen bedrijven dan niet gewoon naar de nationale rechter van het land waar ze investeren? Laten we elkaars democratie en rechtssysteem vertrouwen, in plaats van die te ondermijnen via een handelsverdrag.
Wat is het alternatief voor CETA?
We zijn natuurlijk niet tegen handel. Ook handelsverdragen kunnen positief zijn. In theorie. Want de meeste moderne handelsverdragen lijken op CETA, bevatten veel te ruime rechten voor multinationals, beperken de beleidsruimte van democratieën en leiden tot onhoudbare schaalvergroting in de landbouw. Daarom is er ook een 'reset' nodig van het Europese handelsbeleid.

Bijdragen aan een duurzamere en eerlijkere economie zou het hoofddoel van handelsbeleid moeten zijn. Door duurzame handel makkelijker te maken en de handel in vervuilende goederen moeilijker. Door lokaal te produceren als dat duurzamer is. Door een eerlijke prijs voor boeren te garanderen, ongeacht de grillen van de wereldmarkt. Door samenwerking te bevorderen. Door het dogma van vrijhandel los te laten, en de vrijheid te behouden om binnenlandse sectoren te beschermen als daar goede redenen voor zijn.

Lees meer over hoe handel eerlijk en duurzaam kan in het Alternative Trade Mandate uit 2014: https://www.somo.nl/nl/alternative-trade-mandate-een-nieuwe-koers-voor-het-eu-handels-en-investeringsbeleid/. Of lees Milieudefensie's handelsagenda voor een duurzame en eerlijke economie: https://milieudefensie.nl/actueel/handelsagenda-voor-duurzame-en-eerlijke-economie.pdf

Daarnaast is het belangrijk dat er betere regels komen zodat internationale bedrijven verplicht worden om mensenrechten te respecteren. Bijvoorbeeld via een Bindend VN-verdrag voor bedrijven en mensenrechten. Er is wereldwijde campagne om dat geregeld te krijgen. https://www.treatymovement.com
Wat betekent het wegstemmen van CETA voor andere handelspartners van de EU?
Volgens sommigen is CETA een nieuw model voor eerlijke wereldhandel. Een gouden standaard. Maar CETA kan juist slecht nieuws betekenen voor mensen in Vietnam, Mexico, Indonesië, Thailand en nog veel meer landen. De EU wil ook met deze landen handelsverdragen, met net zulke sterke bescherming voor multinationals en net zulke zwakke afspraken over duurzaamheid.

Vakbonden, boerencoöperaties, vrouwenorganisaties en anderen strijden in ontwikkelingslanden voor eerlijker loon, landrechten of minder milieuvervuiling. Maar de kans dat ze daarin slagen, zal kleiner worden als Europese multinationals de macht krijgen om dat soort verbeteringen te bestrijden met hetzelfde claimsysteem als in CETA zit.

Als we CETA wegstemmen, dan vergroten we de kans om ook andere slechte verdragen tegen te houden en kunnen we arme landen helpen voorkomen dat onze multinationals daar nog meer de dienst gaan uitmaken.